کانال تلگرام مرکز مشاوره مهرگان - کلینیک مهرگان

 


دکتر عادله عزتی

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

 کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه سراسری سمنان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی


عضو رسمی:

- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

- انجمن روانشناسی بالینی ایران

- انستیتو روانکاوی تهران


دارای مدرک:

- دوره جامع تئوری و درمان تحلیلی با رویکرد Object relation     (دکتر محمود دهقانی)

- دوره رواندرمانی تحلیلی نوجوانان (پروفسور پاسکال رومن از دانشگاه لوزان سوئیس)

- دوره جامع تربیت مشاور (دکتر یاسر مدنی)


رویکرد درمانی:

- رواندرمانی تحلیلی مبتنی بر روابط موضوعی     Object relations psychoanalytic psychotherapy


حیطه های تخصصی:

- درمان مسائل بین فردی (مشکلات ارتباطی)

- درمان مسائل فردی:

افسردگی و اضطراب

عزت نفس (احترام به خود)

بحران های وجودی (ترس از مرگ، تنهایی و احساس بی معنایی در زندگی)

دانلود کتاب

مهارت های زندگی

گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد

نویسنده : مزدک پورجعفر

دانلود رایگان

مشاوره حضوری

تلفن          :             44695365(21) 98 +

تلفكس     :             44657703
----------

مشاوره تلفنی :

تهران             :       1515 230 909 -  1520 230 909

شهرستان ها   :       0349 907 909 -  0348 907 909

----------
آدرس:تهران ،شهرک اکباتان ،فاز2

Go to top