کانال تلگرام مرکز مشاوره مهرگان - کلینیک مهرگان

 

 بنفشه مهاجرین ایروانی

دکتر بنفشه مهاجرین ایروانی


دکتری تخصصی روانشناسی بالینی( بهمن 91 تا ...)
ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه روانشناسی بالینی
عنوان پایان نامه: مقایسه درمانهای فراتشخیصی رویکرد یکپارچه نگر و رفتار درمانی دیالکتیک در افراد مبتلا به اختلالات هیجانی و اثر آن بر نشانگان اختلالات و ساختار های فراتشخیصی حساسایت به اضطراب، ناتوانی در تحمل عدم قطعیت و بد تنظیمی هیجانی
اساتید راهنما: دکتر مریم بختیاری و دکتر بهرزو دولتشاهی
استاد مشاور: دکتر فرشته موتابی
معدل دوره دکتری: 19.52
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی( مهر 89 تا بهمن 91)
ایران، تهران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روانشناسی بالینی
عنوان پایان نامه: ابعاد تنظیم هیجانی در افراد وابسته به اپیوئید و مواد محرک
استاد راهنما: دکتر بهروز دولتشاهی
استادان مشاور: دکتر عباس پورشهباز، دکتر علی فرهودیان
معدل دوره کارشناسی ارشد:52/19
کارشناسی روانشناسی بالینی( مهر 84 تا بهمن 87)
ایران، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، گروه روانشناسی بالینی
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ
معدل دوره کارشناسی: 65/18
مسولیت های علمی و اجرایی
عضو کمیته اجرایی سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران در تاریخ 11 و 12 اسفند 1389
عضو کمیته اجرایی اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها در تاریخ 14 و 15 دی ماه 1390
سابقه تدریس:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
- مقطع کارشناسی: روانشناسی عمومی، دانشکده پرستاری و مامایی، مهر 92
- مقطع ارشد: دستیار در خانواده درمانی و زوج، مهر 94 و مهر 96
تجارب درمانی
1ـ بخش روانپزشکی، بیمارستان امام حسین
از مهر تا بهمن 1387
از بهمن 93 تا شهریور 94
2- مرکز درمانی مولوی
از مهر 89 تا اسفند 90
3- کلینیک روانشناختی سینا
از مهر 89 تا بهمن 91
4- بیمارستان روانپزشکی رازی
از مهر 89 تا بهمن 89
5- درمانگاه روانشناختی بیمارستان طالقانی
از بهمن 91 تا شهریور 94
6- بخش روانپزشکی بیمارستان طالقانی
از مهر تا آذر 94
8- مرکز خدمات جامع سلامت شهری ارشاد: مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی
از مهر تا آذر 94
9- مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیر کبیر
از شهریور 92 تا کنون
10- مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
از فروردین تا بهمن 94
11 -کلینک روانشناسی سلامت و توانمندی ذهن
از شهریور 95 تا کنون
12- فعالیت خصوصی از بهمن 93 تا کنون
مقاله و کتاب های منتشر شده:

 

Banafsheh Mohajerin , Behrouz Dolatshahi , Abbas Pour Shahbaz , Ali Farhoudian(2013). Differences Between Expressive Suppression and Cognitive Reappraisal in Opioids and Stimulant Dependent Patients. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction: 2013, Volume 2, Issue 1, Spring

Banafsheh mohajerin(,2012)Are expressive suppression and cognitive reappraisal different between heart disease and general population?.,2012.GMJ

Banafsheh Mohajerin, Maryam bakhtyari, Behrooz dolatshahi & Freshteh Mootabi, Comfirmatory factor and psychometric properties of the Persian version of Anxiety sensitivity index-3 ( ASI-3) in a community sample, 2018, Travel medicine and global health. Accepted

 

1- سلامت خانوده، راهنمای جوانان برای زندگی بهتر، 1394. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، گروه سلامت خانواده و معاونت امور بهداشتی و گروه روانشناسی بالینی.
2- مهارت شناسایی و حل مسائل و مشکلات زناشویی، راهنمای جوانان برای زندگی بهتر، خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، گروه سلامت خانواده و معاونت امور بهداشتی و گروه روانشناسی بالینی.
3- مهارت های ارتباطی پایه در زندگی زناشویی، راهنمای جوانان برای زندگی بهتر، 1394. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، گروه سلامت خانواده و معاونت امور بهداشتی و گروه روانشناسی بالینی
4- مهارت های کنترل خشم خود و همسر، راهنمای جوانان برای زندگی بهتر، 1394. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، گروه سلامت خانواده و معاونت امور بهداشتی و گروه روانشناسی بالینی
5- آنچه زوجین جوان در آغاز زندگی مشترک باید بدانند، راهنمای جوانان برای زندگی بهتر، 1394. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، گروه سلامت خانواده و معاونت امور بهداشتی و گروه روانشناسی بالینی
6- مهارت های بخشش در روابط زوجین، راهنمای جوانان برای زندگی بهتر، 1394. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، گروه سلامت خانواده و معاونت امور بهداشتی و گروه روانشناسی بالینی
7- مهارت های شناسایی و اصلاح سو تفاهمات و تحریف های شناختی زوجین، راهنمای جوانان برای زندگی بهتر، 1394. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، گروه سلامت خانواده و معاونت امور بهداشتی و گروه روانشناسی بالینی
8- آموزش مهارت های فرزندپروری، راهنمای جوانان برای زندگی بهتر، 1394. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، گروه سلامت خانواده و معاونت امور بهداشتی و گروه روانشناسی بالینی
9- بارلو و فارچیون: کاربرد پروتکل یکپارچه نگر در درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی، پروانه محمد خانی و مهاجرین ( در دست ترجمه).

اجرا کارگاه های:
برگزاری دوره ها ی" آموزش مهارت های زندگی " در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، بهمن 94 و 93
ارائه سخنرانی های علمی آموزشی
تنظیم هیجانی در بیماران چاق
چهارمین سمپوزیوم بهداشت روان و چاقی – تیر 92

شرکت در کارگاهها، دوره ها و کنگره های علمی آموزشی
1. کارگاه آموزشی ـ تخصصی « اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی»
دکتر حسن حمیدپور ، 8 و 9 اردیبهشت 1390
2. کارگاه آموزشی ـ تخصصی « رفتار درمانی شناختی اختلال فوبی اجتماعی»
دکتر مجید محمود علیلو ، 5 شهریور 1390
3. کارگاه آموزشی ـ تخصصی « رفتار درمانی شناختی برای افسردگی»
دکتر حسن حمیدپور ، 29 و 30 اردیبهشت 1389
4. کارگاه آموزشی ـ تخصصی « رفتار درمانی شناختی برای اختلال وسواس اجباری»
دکتر حسن حمیدپور، 16 و 17 تیر 1390
5. کارگاه آموزشی « رفتار درمانی دیالکتیک»
دکتر حسن حمیدپور، 5 و 6 خرداد 1390
6. کارگاه آموزشی ـ تخصصی « سبب شناسی و درمان اختلال های رفتاری بر اساس نظریه روانشناسی آدلر»
دکتر حمید علیزاده، 3 دی ماه 1389
7. سمینار « طیف دو قطبی»،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اسفند 1389

 

دانلود کتاب

مهارت های زندگی

گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد

نویسنده : مزدک پورجعفر

دانلود رایگان

مشاوره حضوری

تلفن          :             44695365(21) 98 +

تلفكس     :             44657703
----------

مشاوره تلفنی :

تهران             :       1515 230 909 -  1520 230 909

شهرستان ها   :       0349 907 909 -  0348 907 909

----------
آدرس:تهران ،شهرک اکباتان ،فاز2

Go to top