کانال تلگرام مرکز مشاوره مهرگان - کلینیک مهرگان

کودکی از مسئول سیرک پرسید

چرا فیل به این بزرگی را با این طناب به این کوچکی و ضعیفی بسته اید فیل می تواند با یک حرکت به همین راحتی خود را آزاد کند و این خیلی خطرناک است!!

صاحب این فیل گفت این فیل چنین کاری نمی تواند بکند چون این فیل با این طناب ضعیف بسته نشده است، او با یک تصور خیلی قوی در ذهنش بسته شده است

 

دانلود فایل

دانلود کتاب

مهارت های زندگی

گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد

نویسنده : مزدک پورجعفر

دانلود رایگان

مشاوره حضوری

تلفن          :             44695365(21) 98 +

تلفكس     :             44657703
----------

مشاوره تلفنی :

تهران             :       1515 230 909 -  1520 230 909

شهرستان ها   :       0349 907 909 -  0348 907 909

----------
آدرس:تهران ،شهرک اکباتان ،فاز2

Go to top