کانال تلگرام مرکز مشاوره مهرگان - کلینیک مهرگان

•" معتادان به نجات دیگران " نه از آن رو که با همسرشان تفاهم دارند بلکه به این دلیل که احساس می کنند مجبورند به او کمک کنند ، به روابط وارد می شوند .شما کسی را پیدا می کنید که آسیب دیده و شکننده است و یا او را دوست نداشته اند و سپس شدیداً احساس می کنید که باید به او محبت کنید و این کار را نیز تکرار می کنید . او از شما تشکر می کند و شما احساس بزرگی می کنید. نهایتاً چشمان خود را باز می کنید و خود را در رابطه ای می بینید که بیشتر به یک مأموریت نجات شباهت دارد تا یک رابطه سالم و متعادل .
 

 

 

دانلود فایل

دانلود کتاب

مهارت های زندگی

گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد

نویسنده : مزدک پورجعفر

دانلود رایگان

مشاوره حضوری

تلفن          :             44695365(21) 98 +

تلفكس     :             44657703
----------

مشاوره تلفنی :

تهران             :       1515 230 909 -  1520 230 909

شهرستان ها   :       0349 907 909 -  0348 907 909

----------
آدرس:تهران ،شهرک اکباتان ،فاز2

Go to top