کانال تلگرام مرکز مشاوره مهرگان - کلینیک مهرگان

اگگر چه این نوع رابطه چندان متداول و معمول نیست اما می تواند تنش زیادی را در زندگی شما سبب شود . به عنوان مثال پدر و مادر شما همیشه بر روی اهمیت پول و شهرت تأکید خاص ورزیده اند در حالی که شما کسانی را انتخاب می مکنید که همواره بی پول و یا ورشکسته هستند . یا پدر و مادر شما همیشه بر نظم و ترتیب در خانه تأکید دارند و بسیار مقرراتی هستند در حالی که تمام زن هایی که شما پیدا می کنید تنبل و شلخته اند .

بعضی از افراد نامزد/ همسر خود را نه بر این اساس که فرد مناسب را یافته اند بلکه بر این اساس که چه کسی برای خانواده آنها نامناسب است ، انتخاب می کنند .
 

 

 

دانلود فایل

دانلود کتاب

مهارت های زندگی

گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد

نویسنده : مزدک پورجعفر

دانلود رایگان

مشاوره حضوری

تلفن          :             44695365(21) 98 +

تلفكس     :             44657703
----------

مشاوره تلفنی :

تهران             :       1515 230 909 -  1520 230 909

شهرستان ها   :       0349 907 909 -  0348 907 909

----------
آدرس:تهران ،شهرک اکباتان ،فاز2

Go to top