کانال تلگرام مرکز مشاوره مهرگان - کلینیک مهرگان

حکایت هایی بسیار درباره دریا شنیده بود

ماهی سیاه کوچولو

یواش یواش بی تاب دریا شد

بنابراین روزی از ملکه ماهی ها

پرسید :

"این دریا چیست و کجاست؟"

ملکه تعجب کرد و گفت :

{دریا ؟

خوب تو همین حالا در دریا هستی !

هستی تو . زندگی تو در دریاست

دریا در توست

دریا همه چیز توست

اما برای دریا تو چیزی نیستی}

ماهی سیاه کوچولو

نمی توانست دریا را ببیند !

 

مسیحا برزگر 

دانلود کتاب

مهارت های زندگی

گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد

نویسنده : مزدک پورجعفر

دانلود رایگان

مشاوره حضوری

تلفن          :             44695365(21) 98 +

تلفكس     :             44657703
----------

مشاوره تلفنی :

تهران             :       1515 230 909 -  1520 230 909

شهرستان ها   :       0349 907 909 -  0348 907 909

----------
آدرس:تهران ،شهرک اکباتان ،فاز2

Go to top