کلینیک مشاوره و روانشناسی مهرگانبرپایی کارگاه ها، سمینارها و کلاس های آموزش روانشناسی

گروه روانشناسی مهرگان، افتخار دارد که با برپایی بهترین سمینارها در خدمت شما باشد.
کارگاه های آموزشی و ورک شاپ های روانشناسی، تشکیل شده است از روانشناسان، سخنرانان و مربیان باتجربه ای که برنامه های زیادی را در بسیاری از سازمان های دولتی و غیر دولتی اجرا کرده اند. این موارد ممکن است در چندین قالب اجرا شود و متناسب با نیاز شرکت کنندگان و الزامات سازمانی انجام شود. به طور کلی اقدام به برپایی این سمینارها، رشد عمومی مردم و آگاهی جامعه می باشد.

کلینیک مهرگان ، به عنوان عضوی از جامعه روان درمانی این سرزمین اقدام به برپایی چندین کلاس آموزشی و سمینار نموده است ، هدف ما این است که دیگران را توسعه دهیم و ظرفیتی برای تفکر بازتابی در توانایی های خود برای ارائه روان درمانی فراهم کنیم. ما به عنوان مدرسین و مربیان مجرب ، سطح مقدماتی یا عمیق آموزش را برای گروههایی از متخصصان بهداشت ارائه می دهیم.